Monday, December 19, 2011

Cuti Pesakit Kanser

Cuti Tibi, Barah dan Kusta

Rujukan        :          
Perintah Am 31 dan 53 Bab ‘C’. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991.


Tujuan          :          
Diberikan kepada pegawai yang memerlukan tempoh rawatan yang panjang.

Syarat            :
i)Pegawai disahkan menghidap penyakit tibi atau kusta atau barah atau lain lain penyakit yang setaraf dengannya.
ii)Pegawai perlu mengemukakan sijil sakit kepada Ketua Jabatan.

Kadar             :
i)Pegawai yang menghidap penyakit barah atau kusta – tidak melebihi 24 bulan cuti sakit bergaji penuh dengan tidak mengira sebarang cuti sakit yang telah diambilnya kerana penyakit penyakit lain.

ii)Pegawai yang menghidap penyakit tibi – tidak melebihi 12 bulan cuti sakit bergaji penuh dengan tidak mengira sebarang cuti sakit yang telah diambilnya kerana penyakit penyakit lain.

iii) Kemudahan (i) dan (ii) juga diberikan kepada jenis penyakit yang setaraf dengan penyakit tibi, kusta atau barah yang memerlukan tempoh rawatan yang panjang untuk pulih. Jenis penyakit yang dimaksudkan hendaklah diperakukan oleh sebuah Lembaga Perubatan.

iv) Setelah menghabiskan cuti di (i) dan (ii), pegawai boleh menggunakan Cuti Rehat yang masih berkelayakkan.

v) Cuti separuh gaji yang tidak melebihi 12 bulan boleh diberi setelah setelah tamatnya cuti di (i), (ii) dan (iv).

vi) Setelah menghabiskan semua cuti di (i), (ii), (iv) dan (v) tiada apa apa cuti yang boleh diberi lagi melainkan atas budi bicara Ketua Setiausaha Kementerian setelah meneliti Laporan Lembaga Perubatan. Ketua Setiausaha Kementerian boleh menimbang apa apa cuti tambahan samaada bergaji penuh atau separuh gaji atau pegawai itu boleh dibersarakan daripada perkhidmatan.

Agensi Terlibat       :           Perkhidmatan Awam.

Tarikh Kuat Kuasa :           1 Januari 1992.
No comments: